Salon taidemuseo Veturitalli
Mariankatu 14, 24240 Salo
Puh. +358 (0)2 778 4892
veturitalli@salo.fi

Työnkuvat

Millaista työtä Salon taidemuseossa tehdään?

Intendentti tai museomestari voi olla vieraankuuloinen titteli. Mitä he ja muut museon työntekijät käytännössä tekevät?

Taidemuseon johtaja / Museopalvelujen esimies

Taidemuseon johtaja vastaa henkilöstö- ja talousresurssien riittävyydestä ja huolehtii tarvittaessa ulkoisen rahoituksen anomisesta. Johtaja pitelee talous- ja henkilöstöhallinnon lankoja käsissään sekä huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista. Hän kehittää museon toimintaa ja vetää työn operatiivista toteutusta. Hän vastaa näyttelyohjelman suunnittelusta yhteistyössä intendentin kanssa, pitää yhteyksiä taiteilijayhteisöihin sekä luo yhteiskuntasuhteita. Johtaja ja intendentti valmistelevat yhdessä näyttelytuotannot ja organisoivat näyttelyjen tutkimuksen. Näyttelytyössä johtaja pitää huolen sopimuksista ja laatii tiedotuksen päälinjaukset. Tutkimuksellisten suunnitelmien eteenpäin vieminen ja julkaisujen toimittaminen ovat nekin johtajan tehtäviä. Museonjohtaja vastaa myös taidehankintaryhmän toiminnasta sekä kartuttaa intendentin kanssa kokoelmia. Museon fyysisestä näkyvyydestä huolehtiminen ja markkinoinnin päälinjaukset ovat nekin hänen työsarkaansa. Kaluston, laitteiston ja välineistön ajan tasalla pitäminen kuuluu johtajan huolehdittaviin asioihin. Heinäkuusta 2014 alkaen Salon taidemuseon johtaja on toiminut yhdistettyjen museopalvelujen esimiehenä käsittäen myös Salon historiallisen museon.

Intendentti

Intendentti suunnittelee ja valmistelee näyttelyitä, laatii lainauspapereita ja sopimuksia, kirjoittaa tiedotteita ja huolehtii teknisen tiiminsä kanssa operatiivisesti siitä, että näyttelyt rakentuvat ajallaan pystyyn, sekä loputtuaan puretaan. Intendentti ylläpitää taidemuseon kotisivuja. Hän tiedottaa taidemuseon tapahtumista ja näyttelyistä niin, että ihmiset löytävät paikalle. Lisäksi intendentti valmistelee teoshankintoja sekä huolehtii kokoelmateosten luetteloinnista ja sijoittamisesta. Kun kaupungin tiloihin tarvitaan taideteoksia, esimerkiksi maalaus työhuoneeseen, intendentti pitää kirjaa siitä, mikä teos viedään minnekin ja järjestää taideteoksen kuljetuksen paikan päälle. Kokonaisen näyttelyn saapuessa esimerkiksi ulkomailta Saloon, intendentti huolehtii ensi-sijaisesti teostarkastuksesta ja laatii kuntoraportit, tai tilaa konservaattorin. Lisäksi hän organisoi museon oheistapahtumia, kuten työpajoja ja luentoja ja konsertteja. Markkinoinnin toteutus tarkoittaa intendentillä lehti-ilmoitusten suunnittelua ja usein myös graafista toteutusta, tai hän voi ohjata niiden tilauksen ulkopuoliselle suunnittelijalle. Samalla periaatteella valmistuu myös julisteiden ja kutsukorttien suunnittelu: omana työnä tai ulkopuolelta tilattuna. Eivätkä painotuotteet valmistu ilman intendentin laatimia tarjouspyyntöjä.

Museomestari

Museomestari hoitaa museon tekniset asiat. Kun näyttelyä rakennetaan, museomestari poraa, kehystää, naulaa, nostaa teoksia ja asettelee valoja. Salon taidemuseossa erityisesti näyttelyjen valaistuksen suuinnittelu ja ongelmallisempi teosten kiinnittäminen ovat museomestarin osaamisaluetta. Museomestari neuvottelee taiteilijan tai kuraattorin kanssa siitä, millaiset ratkaisut näyttelyn rakentamisessa ovat mahdollisia ja toteuttaa ne sovitun mukaan. Jos teos tarvitsee esimerkiksi jalustan, museomestari ottaa lastulevyä ja tekee sen. Jos teos on ripustettava katosta, nousee museomestari henkilönostimen varassa jopa seitsemän metrin korkeuteen ja kehittää oikean kiinnitystavan haasteellisimillaan jopa monisatakiloisille teoksille. Museomestari vastaa laitehankinnoista, av-laitteista sekä kiinteistön lvi-valvonnasta. Näyttelysalien kosteus- ja ilmastointi-olosuhteiden on oltava tasaiset ja oikean asteiset, jotta taideteokset säilyvät kunnossa. Kun kaupungin virastoihin tai laitoksiin halutaan taidetta, museomestari kuljettaa teokset perille ja kiinnittää ne paikoilleen. Museomestarin tehtävä on myös huolehtia materiaaleista, esimerkiksi laudoista, teipeistä, kuplamuovista ja ruuveista ja huolehtia niiden riittävyydestä ja varastoissa säilyttämisestä. Kun henkilöstö on pulassa atk-järjestelmiensä kannsa, museomestari antaa ensiapua. Juhla- ja tapahtumatilaisuuksissa voit nähdä hänet videokameran takaa dokumentoimassa esitystä.

Museoassistentti

Salon taidemuseossa on kaksi samalla nimikkeellä ´museoassistentti´ toimivaa asiakaspalvelijaa. Assistentti tarkoittaa avustavaa henkilöä ja tämä kuvastaa heidän työnsä monipuolista luonnetta. Asiakaspalvelussa he ovat Salon taidemuseon kasvot yleisölle ja äänikin, sillä päätehtävänään he hoitavat pääsylippujen myynnin ja museokaupan tuotteiden myynnin, ja juuri heidän luokseen asiakkaat tulevat kertomaan kokemuksiaan näyttelyn antamista elämyksistä. Kun museolta tilataan opastus, juuri museoassistentti valmistautuu tehtävään ja esittelee näyttelyn asiakasryhmälle, esimerkiksi koululuokalle. Tila- ja opastusvarausten vastaanottaminen kuuluu museoassistentille. Museoassistentti on myös lähin some-viestijä, joten hän antaa myös sähköiset ´kasvot´ Salon taidemuseossa facebookissa.

Koska museoassistteja on kaksi, heidän muu työaikansa painottuu eri tavoin. Toinen heistä keskittyy enemmän näyttelyiden, kokoelmahoidon ja tapahtumien tekniseen avustamiseen, toisen vastuulla on taas museokaupan kokonaisvaltainen hoito mm. tuotetilaukset. Kummatkin ovat mukana näyttelyiden rakentamisessa ja purkamisessa. Käytännössä se tarkoittaa teosten kuljettamista, ripustamista ja pakkaamista sekä tilojen muokkaamista kuhunkin näyttelyyn sopivaksi. Näyttelyvaihdon aikaan on hyvin tavallista, että museoassistentti maalaa seiniä tai imuroi. Museoassistentti hoitaa myös käsikirjaston kirjojen luetteloinnin ja näyttelyjulisteiden jaon. Lehtileikearkiston ylläpitäminen ja yleisestä siisteydestä huolehtiminen ovat nekin museoassistentin vastuulla.

Toimistosihteeri

Toimistosihteeri hoitaa päivittäiset Salon taidemuseon talous- ja henkilöstöasioita ja kruunaa päivän arkistokimaralla. Toimistosihteeri laskuttaa asiakkaita, tiliöi laskut sähköisessä järjestelmässä, tilastoi näyttelykävijät ja auttaa mm. taiteilijoita matkalaskujen laadinnassa. Kaupungin sisäinen organisointi edellyttää toimistosihteerilta monipuolisia taitoja käyttää eri tyyppisiä sähköisiä sovelluksia, kun museon tulee harjoittelijoita tai kun vakinaisten vuosi- sairaus- ja muita lomajärjestelyitä on saatava asianmukaisella tavalla esitettyä eteenpäin kaupungin hallinnossa. Talouden ja toiminnan raportointi sekä kävijöiden ja tilastointi kuuluu hänelle. Kutsukortit eivätkä näyttelytiedotteet lähde eteenpäin ilman toimistosihteerin asettelua niitä kuoriin, ja posti osaa kuljettaa kirjeet asiakkaille vain, jos toimistosihteeri on huolehtinut, että sähköiset asiakasrekisterit ovat ajan tasaisia ja oikein ylläpidettyjä. Kaikenlaiset paperit, liput ja laput pysyvät järjestyksessä, kun toimistosihteeri pitää niistä huolen. Tarkemmin se tarkoittaa, että hänen tehtävänään on huolehtia eri puolilta museon toimintaa tulvivien asiakirjojen valikoinnista säilyttämiseksi, ja kohdistaa ne oikeaan paperiseen tai sähköiseen kansioon. Toimistosihteeri on museon arkistovastaava, joten edellisten lisäksi hänen tehtävänään on vielä ylläpitää näyttely- ja valokuva-arkistoja.

Kun näyttelyt valmistuvat ja nousevat pystyyn saleissa, toimistosihteeri laatii näyttelyn teoslistan. Kun näyttelystä tarvitaan valokuvia, Salon taidemuseossa omaehtoista valokuvauskoulutusta saanut toimistosihteeri hoitaa valokuvauksenkin.

Henkilökunnan yhteystiedot

Milloin työtä tehdään?

Vaikka taidemuseo on yleisölle avoinna tiettyihin kellonaikoihin, museon henkilökunta uurastaa paikan päällä silloinkin, kun näyttely on kiinni. Museon toimistossa työskennellään normaaleina virka-aikoina (ma-pe 9-15). Toimiston väki on siis töissä myös maanantaisin, jolloin näyttely on yleisölle suljettu.

Virastoaikana paikalla ovat museonjohtaja, intendentti, museomestari ja toimistosihteeri. Museoassistentit ovat puolestaan paikalla taidemuseon aukioloaikoina. Taidemuseon toimisto sijaitsee rakennuksen vaaleassa uudisosassa. Kulku toimistoon tapahtuu pääoven kautta.