Salon taidemuseo Veturitalli
Mariankatu 14, 24240 Salo
Puh. +358 (0)2 778 4892
veturitalli@salo.fi

Museon organisaatio

Salon taidemuseo sijoittuu Salon kaupungin organisaatiossa hyvinvointipalveluiden kulttuuripalveluihin. Hyvinvointipalveluja johtaa apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä. Salon kulttuuripalvelujen museopalveluihin kuuluu taidemuseon lisäksi Salon historiallinen museo SAMU.

Tutustu Salon kaupungin organisaatiokaavioon. Kulttuuripalvelut kuuluvat vapaa-ajan lautakunnan päätösvallan alaisuuteen kansalaisopiston, kirjastopalveluiden ja liikuntapalveluiden tavoin. Organisaatiossa vapaa-ajanpäällikkö hoitaa oman toimensa ohella myös kulttuuripalveluiden ja liikuntapalveluiden esimiestehtävät. Vapaa-aikapäällikkönä ja kulttuuripalvelujen esimiehenä toimii Hilpi Tanska.

Salon vapaa-ajan lautakunnan jäsenet 5.6.2017 lähtien:

pj Karoliina Vierjoki-Väätäinen (kesk)
1. varapj Mika Kortelainen (kok)
2. varapj Piia Keto-oja (sd)
Juha Björkstrand (ps)
Leila Hernesniemi (vas)
Jani Hirvimäki (ps)
Minna Isojunno (vihr)
Arttu Laaksonen (kesk)
Aimo Peltonen (sd)
Reijo Salokannel (kok)
Anita Sjöholm-Nikkanen (sd)
Emilia Thomas (kok)
Outi Ylönen (vihr)

Kaupunginhallituksen edustaja: Simo Vesa (sd)

Nuorisovaltuuston edustaja: Niilo Helkama

Perustietoa Salon taidemuseosta

Salon taidemuseo on Suomen museoliiton jäsen. Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö.

Salon kaupunki saa valtionosuutta museopalveluiden osalta viiden henkilötyövuoden verran. Valtionosuus on 2017 suuruudeltaan 114 412 euroa.

Vuoden 2011 tiedon mukaan Suomessa oli 156 museota, joista 125 oli valtionosuuden piirissä olevia kunnallisia ja yksityisiä museoita. Suomen 325 museokohteesta taidemuseoita oli 54, eli 17 prosenttia kaikista museokohteista.

Salon taidemuseossa on museoalan koulutuksen saanut johtaja ja intendentti sekä neljä muuta ammatillista vakinaista. Taidemuseolla on pysyvä rakennus, ympärivuotinen aukiolo, omat taidekokoelmat ja suunnittelupohjainen talous.

Vuosikertomukset

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2007