Salon taidemuseo Veturitalli
Mariankatu 14, 24240 Salo
Puh. +358 (0)2 778 4892
veturitalli@salo.fi

Ajankohtaista

Salon kaupungin vapaa-ajan palvelut on julistanut haettavaksi Museopalvelujen esimiehen viran.Virka täytetään määräaikaisesti 15.5. alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2018 asti ja 1.8.2018 lukien vakituisesti.

Salon kaupungin kulttuuripalveluissa on haettavana museopalvelujen esimiehen virka, jonka pääasiallisena toimenkuvana on Salon taidemuseo Veturitallin johtaminen. Museopalvelujen esimies johtaa myös Salon historiallista museota, joka sisältää Salon Elektroniikkamuseon ja paikallismuseot.

Salon taidemuseo on perustettu vuonna 1998. Museo esittelee menestyksellisesti näyttelyissään kotimaista ja kansainvälistä taidetta ja on profiloitunut kansainvälisiin valokuvanäyttelyihin. Näyttelyihin tuotetaan museopedagogista taidekasvatusta videoineen ja ääniopastuksineen. Museo tuottaa julkaisuja, tekee taiteen tutkimusta ja hoitaa kaupungin taidekokoelmia.

Salon historiallinen museo SAMU vastaa Salon alueen aineellisen perinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja näytteille asettamisesta. SAMUn museokohteita ovat Salon elektroniikkamuseo, Halikon, Perniön ja Meritalon museot, Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven kotiseutumuseot, Kreivinmäen ulkomuseo ja Trömperin kestikievari.

Museopalvelujen esimies johtaa kaupungin museoiden kehittämistyötä, ja vastaa museoiden hallinnosta, taloudesta ja henkilöstöstä (8 vakinaista työntekijää). Museopalvelujen esimies pääsee mukaan osaksi vireää ja toimintaansa aktiivisesti kehittävää työyhteisöä ja hän koordinoi tiimityötä. Tehtävään valittavalta odotamme näkemystä taidemuseoalan ja kulttuurihistoriallisen museokentän kehittämiseen, järjestelmällistä ja tavoitteellista työotetta, luovuutta ja paineensietokykyä. Arvostamme hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, kokemusta projektien hallinnasta, kuntaorganisaation toiminnan tuntemusta sekä yhteistyötaitoja. Luemme eduksi nykytaiteen ja valokuvataiteen tuntemuksen sekä kotimaisen että kansainvälisen taidekentän verkostot. Edellytämme erinomaista suomen kielen taitoa ja sujuvaa englannin ja ruotsin kielen taitoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena taidehistoria, arvosana jossain toisessa museoaineessa sekä vähintään 2 vuoden kokemus taidemuseotyöstä. Soveltuva johtamiskokemus kulttuurin alalla katsotaan hakijan eduksi.

Virkasuhde täytetään ehdollisena, kunnes valittu on esittänyt valitsevalle viranomaiselle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtäväkohtainen palkka on 3600 euroa/kk (1.8.2018 alkaen). Lisäksi Salon kaupunki maksaa työkokemuslisää ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa lisää. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Salon kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja virasta antaa museopalvelujen esimies Laura Luostarinen, puh. 02 778 4900, laura.luostarinen@salo.fi ja vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska, puh. 02 778 4700, hilpi.tanska@salo.fi. Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen osoitteessa www.salo.fi/rekrytointi. Jos tarvitset apua hakemuksen jättämiseen, ota yhteys rekrytointiyksikköön rekrytointi@salo.fi, p. 02 778 2277. Mahdollinen paperihakemus lähetetään osoitteeseen Salon kaupunki / kirjaamo, PL 77, 24101 SALO. Kuoreen merkintä Hakemus / museopalvelujen esimies. Myös paperihakemukset tallennetaan Kuntarekry-järjestelmään. Hakemuksia ei palauteta. Hakuaika päättyy 28.2.2018 klo 12.00.